Norsk Kjøleteknisk Forening

Mens andre land prater om endringer i kuldesektoren, er Norge i ferd med å skape endringene, mener Kristian Breitenbauch.

-Vi ser det svært tydelig: Mens andre land prater om et grønt skifte innenfor kuldesektoren, så handler Norge. Derfor er vi her, og derfor elsker vi å arbeide med dere i Norge. Vi er selv en leverandør som kun satser på grønn teknologi, og selv om vi er store på verdensbasis, er Norge et svært viktig marked.

Administrerende direktør Kristian Breitenbauch i Advansor kom med en dårlig skjult publikumsflørt under sitt foredrag på Norsk Kuldemøte. Men det var noe annet og mye mer enn det: Det var en beskrivelse av fakta. Det viste da også responsen han fikk fra et lydhørt publikum: Det ble nikket, klappet og humret i salen. Direktøren snakket til en bransje som kjenner bedriften han representerer, og som var glade for at de hadde bestemt seg for å være møtets hovedsponsor.

KUN CO2

-Det du fokuserer på og gjør hver dag, det blir du virkelig god på, slo han fast innledningsvis. Og fortsatte med å vise til selskapets strategier: De skal KUN arbeide med CO2-anlegg, og arbeide for å bli verdens beste på å designe og produsere slike anlegg. Ser man på omsetningstallene til selskapet, kan mye tyde på at de er kommet langt i denne strategien, for de er allerede verdens største på dette feltet: Å designe og produsere CO2-anlegg. Men dette er ikke nok for de ambisiøse danskene: De vet at de ligger et par skritt foran den grønne bølgen som nå velter både over Europa og resten av verden, og de ønsker å holde seg foran. Derfor driver de omfattende utviklingsarbeid samtidig som de produserer alt det remmer og tøy kan holde:

-Er det vanskelig å vokse så raskt som dere gjør nå?

-Man skal i alle fall være bevisst på at det byr på utfordringer. Det er vi da også, så selv om vår produksjonskapasitet er på det nærmeste fylt, og vi er i full gang med å bygge betydelig tilleggskapasitet, har vi blikket festet fremover, for å arbeide med morgendagens løsninger. Alt dette samtidig med at vi skal møte utfordringene også på det økonomiske området, som man nødvendigvis får når man har en så voldsom suksess som vi har hatt i de senere årene, smiler han. Vi er imidlertid så godt forberedt, at vi på tross av alle utfordringene fortsatt leverer som avtalt og fortsatt kan levere anlegg i år. 

Norge på topp

-Men dere er glade i Norge?

-Det er klart vi er glad i Norge! Han ser nesten ut som om han blir forbauset over å få spørsmålet. Men han tenker seg raskt om, og teller litt på fingrene: Mens man i andre land snakker om at man burde, at man kanskje til og med skal satse på naturlige kjølemidler, så er Norge i full gang allerede. Så det er ikke bare fordi vi er gode naboer, men fordi vi stadig får flere ordre herfra, og vi må såklart bygge opp vår kapasitet og vår fokus tilsvarende. Vi utnytter vår kjernekompetanse, og dessuten vår litt spesielle måte å bygge et produksjonsanlegg på: Vi har svært kort vei fra ingeniørene til produksjonslokalene, slik at vi kan ha løpende kontakt og informasjonsutveksling hele tiden. Hos oss har vi sett de utrolige mulighetene som ligger foran oss, og vi har rigget oss for å møte den etterspørselen vi vet vil komme, slår han fast.

-En del aktører i bransjen er ikke veldig glad i fokuset på CO2. Hva vil du si til dem?

-Tja, bare at det er et faktum at CO2-anleggene kommer til å ta over markedet, og så får det være opp til hver enkelt hvordan de vil forholde seg til det. Det er jo ikke slik at CO2-fokuset kommer til å skape et dårligere marked. Det er tvert om! Når vi ser hvilket fokus det er blitt på tekniske anlegg i privathus, i handlesentra, i industriproduksjon og i offentlig sektor, så er dette et marked som bare vil øke. Så ingen bør være redd for jobbene sine: Det er mer enn nok arbeid til alle, sier han bestemt.

Norge er langt framme på dette feltet, og det er spennende å få tale til Kuldemøtet, sier administrerende direktør i Advansor, Kristian Breitenbauch.

Muligheter

-Dere satser sterkt på utviklingsarbeid og dette å være teknologisk i front. Hva vil du si til norske kjøleentreprenører som ønsker å ha suksess i tiden som ligger foran oss?

-Dersom de allerede satser på CO2-anlegg, og er dyktige i det de gjør, slik jeg vet at mange norske firma er, vil det si at de er på god vei. For vår egen del kan jeg si at vi ønsker å arbeide sammen med de beste, og dem som ser muligheter i stedet for begrensninger. Det er viktig for oss å bygge gode relasjoner her i Norge, og vi vil gjerne vise oss frem her som solide og langsiktige samarbeidspartnere. Vi ser også store muligheter for kuldebransjen med den kraftig stigende etterspørselen etter varmepumper, som naturligvis også kjører på CO2. 

-Og veksten fortsetter?

-I alle fall i overskuelig fremtid. Vi ansatte over 100 mennesker bare i år, og få eller ingen slutter. Det skyldes både at vi har spennende teknologi og at vi har en svært bevisst bedriftspolicy som handler om å ta vare på medarbeiderne våre. De som kjenner oss, vet også at vi er trygge og solide samarbeidspartnere med en teknologi som er i verdensklasse, og med leveringssikkerhet som er absolutt. Vi tester som mange vet alle anlegg før de forlater fabrikken, og det tror jeg faktisk at vi er alene om, sier han ettertenksomt.

av Jørn Wad