Norsk Kjøleteknisk Forening

-Vi har faktisk levert over 2000 kjøleanlegg så langt, og vi er fremdeles i rask vekst. Faktisk vokser vi raskere enn man kan se eksempler på i andre bransjer. Og alle tegn tyder på at vi kommer til å fortsette denne veksten i overskuelig fremtid.

Teknisk direktør Kenneth B. Madsen i Advansor formelig struttet av selvtillit da han snakket på Norsk Kuldeteknisk Møte, og det har han da også all grunn til. Hovedsponsoren under årets kuldedager kan vise til en nær sagt eventyrlig vekst, og som han helt riktig påpeker: Denne veksten ser bare ut til å fortsette.

Ordentlig

Når han blir spurt om hva som er grunnlaget for veksten, er han vanskelig å stoppe. For han har svært mye å fortelle, og det er derfor spennende å legge merke til at han likevel beholder sin ekte ydmykhet i forhold til kundene sine. Han snakker ustoppelig om dem, og understreker hele tiden at han tenker på dem hver eneste dag. 

Vi satser KUN på CO2-anlegg, forteller Teknisk direktør Kenneth B. Madsen i Advansor.

-Vi må kunne snakke om hvordan vi bygger rack`s, for eksempel. Det kan se lett ut, men «the devil is in the details». Hos oss har vi fokus på CO2 og standardisering. Samt at vi tester, tester og tester igjen. Vi leverer aldri ut anlegg eller komponenter i anlegg som ikke er gjennomtestet, og såvidt jeg vet, er vi de eneste som gjør det slik. CO2 er ikke nødvendigvis veldig enkelt å arbeide med, men det er fremtiden, og alle som virkelig vil ha en plass i kuldebransjen i fremtiden vil måtte forholde seg til det, slår han fast i en kjapp faglig prat med KULDE mellom alle møtene på standen i utstillingen de hadde under Kjøleteknisk møte. 

-Vi må gjøre ting ordentlig, ganske enkelt. Folk forventer kvalitet fra oss, og det kravet kan vi aldri redusere på. Når vi leverer noe, skal det ha gode styringsmuligheter, førsteklasses ventiler, og så videre. 

Mangesidig

-Dere kjører svært omfattende tester av det dere leverer ut, hvorfor er testene så grundige og mangesidige på hvert eneste produkt?

-Det er ganske enkelt en dyd av nødvendighet. Husk at disse anleggene har høyt trykk, og blir utsatt for sterke belastninger. De er også utsatt for vibrasjoner, og vi må sikre oss at anleggene – når de er ferdige – tåler alle belastninger de måtte bli utsatt for. I tillegg er det viktig å ha fokus på støy, for anleggene bør ikke lydforurense miljøet rundt seg.

-Dere har vokst raskt, men det er også et marked som er i sterk vekst?

-Ja, det er riktig. Faktisk er vi per i dag verdens største leverandør av kjøleanlegg – om man ser på rene leverandører av dette. Og selv om vi nå ser en sterk oppblomstring av konkurrenter flere steder i verden, spesielt i Europa, har vi et berettiget håp om å kunne fortsette med å være det. Slik det nå er, befinner vi oss litt i forkant av «den grønne bølgen» som kommer over hele verden. Om vi bare arbeider hardt nok, så tror jeg vi skal kunne fortsette å være verdens største. 

Populært

-Det ryktes at dere ikke akkurat har vanskeligheter med å få tak i ansatte heller?

-Nei, vi har nylig ansatt et betydelig antall mennesker, og vi er i ferd med å bygge ut våre produksjonslokaler i Danmark. Dette kommer som sagt til å utvikles videre. Men det er svært hyggelig å legge merke til at vi ikke bare har en svært lav turnover på ansatte: Da vi nå søkte etter folk, var det massevis av flere søkere enn vi hadde sjanse til å ansette. Spesielt hyggelig er det å oppleve at mange unge søkte seg til oss. Det er jeg ganske sikker på at kommer av at ungdom har et svært bevisst forhold til klima og miljø, og at de gjerne vil være med på å bidra. De vil «make a difference», og hos oss får de muligheten til det, slår han fast. 

Advansor leverer KUN CO2-systemer, og kommer til å fortsette den satsingen. Det er fordi de VIL være grønne, ha en grønn profil, bidra til det grønne skiftet. Og ser man på omsetningstall og bestillinger, synes det å være en svært så klok strategi.

av Jørn Wad