Norsk Kjøleteknisk Forening

Ángel Álvarez Pardiñas ved SINTEF Energi

-Jeg studerte ved Universidade de Vigo (Spania), hvor jeg tok PhD. Under utdanningen besøkte jeg SINTEF i 3 måneder, og fikk forespørsel fra Armin Hafner om å søke jobb ved NTNU som postdoktor, med ham som veileder. Etter 4 år ved NTNU og et år nå i SINTEF Energi har jeg lært mye om CO2 og kjølesystemer i butikker. Det var et spennende oppdrag som jeg ikke kunne si nei til: Et postdoktorat som ville bidra til at jeg kunne gå enda dypere inn i faget. Stikkordet er enklere metoder og bedre resultater.

Ángel Álvarez Pardiñas ved SINTEF Energi er opprinnelig fra Spania, men har vært i Norge en del år nå, og oppdager stadig spennende felt han ønsker å forske videre på. Han hadde et innlegg i ett av parallellseminarene på siste del av årets Norske Kuldemøte, der han satte fokus på «Smart Implementation of Multi Ejectors in Simplified R744 Booster Systems for Nordic climates».

Enklere 

-Det handler om å utnytte CO2-baserte systemer bedre, slik at vi kan overføre varme fra disse systemene, og dermed finne energivennlige løsninger som vil kunne bety mye for oss i fremtiden. 

-Hvilke utfordringer jobber man med på dette feltet nå?

-Det er jo flere som jobber med slike problemstillinger, blant annet vet vi at Advansor gjør noe lignende. Men det som gjør dette utfordrende, er at jo bedre vi lager systemene, desto mer komplekse blir de. Dessuten også mer utfordrende å vedlikeholde. Så forskningen handler altså om hvordan vi kan oppnå de samme effektene vi får med ejektorer, for eksempel, men unngå at vi blir hemmet av kompleksiteten i systemene. 

-Det høres ikke helt enkelt ut å få til?

-Vi har kommet så langt nå at vi har lykkes med labtester, og dem har vi gjentatt flere ganger, slik at vi er ganske sikre på at det skal virke. Nå er vi snart klare til å teste løsningene jeg presenterte i foredraget mitt i nordisk klima, og det skal bli virkelig spennende. Som sagt gjør Advansor noe i samme retningen, men vi trenger likevel å få kjørt eksperimenter i virkelige prosjekter. Vi ser for oss at dette vil være spesielt virksomt i anlegg for supermarkeder, forklarer han.

India

-Er dette helt grunnleggende forskning, eller har man eksempler på at noe lignende er gjort andre steder?

-Nei, dette kan man ikke si er helt ut grunnforskning. Vår tanke var hvordan vi kunne forenkle CO2-baserte systemer slik at de kan være aktuelle i hele verden. Spesielt fokus er India, som er et enormt marked hvor CO2 bare kan lykkes om kjølesystemer er effektive og enkle. Klimaet her i Skandinavia er jo svært annerledes, slik at vi er veldig spente på om vi kan greie å få dette til å fungere slik vi ønsker det her i landet, smiler han.

av Jørn Wad