Norsk Kjøleteknisk Forening

-Isovator er en aktiv del av stiftelsen Returgass, og de aller fleste innen bransjen kjenner oss nok. Kanskje ikke alle er klar over hvordan vi jobber, men mange vet at det er hit til oss returgassen sendes, og at det er vi som står for den videre håndteringen. Slik sett er vi en del av bransjens kretsløp.

av Jørn Wad

Driftssjef Jørn Kåre Wenner tar vennlig imot når vi ringer på. Og ikke på døren, slik man vanligvis gjør. Nei, i disse pandemitider må man slå på tråden for så å bli hentet, etter alle smittevernkunstens regler. Så her er alt på stell. Og det må det være, forsikrer Wenner. Selv om han har mange års erfaring fra arbeide ved en kjemisk fabrikk, var det en overgang for ham å bli en del av det kretsløpet som Isovator er. For her må alt stemme til minste desimal, og kontrollrutinene er tøffe.

Det er tøffe kontrollrutiner hos Isovator, og her er en av de ansatte i full sving.

Ikke vanskelig

-Men jeg vil ikke si at jobben er vanskelig altså, det handler mer om å være skikkelig nøyaktig, og sørge for at de oppsatte rutinene følges. Alle vi 9 ansatte ved Isovator her i Hokksund – og i hele selskapet for den saks skyld – er veldig fokusert på det. Vi har viktige kontrollfunksjoner hele veien, og ingen ting slipper unna. 

-Hvordan foregår behandlingen av gassene dere får inn?

-Vi mottar forskjellige gassflasker, som veies inn, og så går de videre til lab`en, som tar prøver og merker. Deretter blir flaskene satt i varmebad før de kobles til tømmeaggregatet. Så blir restene transportert over i en stasjonær lagringstank. Når de tre tankene vi har er fulle, føres de over til en større tank, som fraktes til Frankrike for destruksjon.

-Til Frankrike? Det høres da utrolig komplisert og dyrt ut?

-Tidligere ble dette destruert i Norge, men vi har ikke lenger ovner som brenner med de nødvendige 800 grader celsius. Så dermed ble det til at gassen altså transporteres til Franskrike for destruksjon.

Økning

-Er dette en aktivitet som øker eller avtar?

-Såvidt jeg vet, har aktiviteten økt helt siden man startet med denne tjenesten. Etter at F-gass-direktivet ble revidert i 2018, er det jo en prosess for å skifte ut gamle kuldemidler, som 507-gassen, og spesielt har butikker en aktiv prosess på dette. Nå tar vi vel imot om lag 100 tonn hvert år, og det har som sagt vært stigende. Vi var litt tidlig ute med å forberede oss til å ta imot de nye kuldemediene som kommer, men nå merker vi at det også tar seg opp, så jeg regner med at vi kommer til å se en stigning for disse på retursiden.

-Hvordan sikrer man seg at alt kommer i retur?

-Det faktum at man har en panteordning, der man får refusjon for det som leveres, gjør at det er økonomisk interessant for dem som skal tømme sine rester eller skifte kuldemedier å gjøre dette. Det er rett og slett gode penger å hente på det, slår han fast.

Rådgivning

På Isovators hjemmesider finner man haugevis av nyttig informasjon for tvilerne: Alt fra råd om faremerking i henhold til ADR-reglene for transport og til hvordan avfallet skal emballeres. Bruk av riktig beholder i henhold til innhold, datokontrollering, hvordan beholdere skal fylles etc, kan de som er usikre, hente mye informasjon om her. Lurer du på hvilke bedrifter som er F-gass sertifisert, har de en søkefunksjon som kan hjelpe deg med dette. Og du kan til og med søke støtte til forskjellige prosjekter fra Grunnfondet. Så hjemmesidene til Isovator er avgjort verd et besøk.