Norsk Kjøleteknisk Forening

Administrerende direktør Stein Terje Brekke og Pål Eklund hos Therma forteller om god vekst og et bra ettermarked.

Therma Industri AS er store i norsk sammenheng. Likevel – eller kanskje nettopp derfor – er de ikke dem som roper høyest når det gjelder markedsføring. Kanskje litt for lite ifølge dem selv. Men de er i god vekst, og har nylig kjøpt opp et montasjefirma.

Administrerende direktør Stein Terje Brekke og Pål Eklund, «National after market manager» er to av flere i ledergruppen som holder til i selskapets hovedkontor i Ole Deviks vei i Oslo. Brekke forteller om avdelinger i Ålesund, Fauske, Trondheim og Båtsfjord tillegg til hovedkontoret i Oslo. Therma Industri har også en del datterselskaper, blant annet Therma Bergen og Therma Stavanger.

Stort selskap

Totalt omsetter de om lag 85 ansatte for en kvart milliard kroner, og fokuserer stort sett på industri og ettermarked. Therma Bergen er riktignok et unntak, hvor man har en del bredere fokus. Kjøleanlegg til næringsmiddelindustrien, for eksempel fiskeforedling og lakseoppdrett er sentrale områder.

-Hvordan har dere blitt så store? Er det generisk vekst, eller er det oppkjøp som skaper veksten?

De to karene ser litt på hverandre, før Brekke tar ordet og forteller at det nok er begge deler. Som nevnt ovenfor er det ikke lenge siden de kjøpte opp et montasjefirma. I 2019 var de også på et lite oppkjøpsraid, men han understreker likevel at de ikke har en bevisst oppkjøpstrategi:

-Nei, det er ikke slik at vi har bestemt oss for å vokse gjennom oppkjøp. Men akkurat det firmaet var leverandør til sjømatindustrien, og det samme ønsker vi å være, så det passet inn i vår strategi. Heldigvis har vi eiere som har klare meninger om veivalg, men samtidig gir oss stor frihet kombinert med en tålmodig holdning. Det skaper gode vekstvilkår. Og når dette er sagt, så er vi et selskap som VIL vokse. Igjen har vi eiere som ønsker seg en aktiv investeringspolitikk. Så vi ser for oss at vi kommer til å fortsette å vokse fremover, for eksempel innenfor hvitfiskbehandling. Lakseoppdrett på land kommer også til å bli et satsingsområde, og der er vi i gang med et prosjekt i Fredrikstad, forteller karene.

Tommel opp for Therma, sier Pål Eklund (t.v.) og Stein Terje Brekke.

Plassbygging

-Vil det si at dere har en spesiell kompetanse innenfor næringsmidler?

-Ja, både næringsmiddelproduksjon generelt, og fiskeindustri spesielt. Husk at vi leverer store industrianlegg som må plassbygges. Ellers lar det seg ganske enkelt ikke gjøre å bygge så store units som skal til for å gjøre jobbene vi får kontrakter på, forklarer Brekke. Han understreker veldig sterkt at selskapet er opptatt av å levere 100% ved hver eneste installasjon, og at de aldri er helt fornøyd med en installasjon før kundene også er det. Plassbygging kan være utfordrende, men bedriften har vært så heldig å kunne rekruttere topp kvalifiserte medarbeidere som er spesialister på sine felt, og derfor er da også kundetilfredsheten svært høy, forteller Brekke.

-Hvor stort er ettermarkedet i en bedrift som deres?

-Det må nødvendigvis bli ganske stort, sier Pål Eklund. Han begrunner det med at plassbygging gir ganske proprietære løsninger, og at service og vedlikehold derfor naturlig følger som en forlenget del av leveransene. Dessuten har de en ganske utviklet og ikke minst voksende kursportefølje, som kundene setter stor pris på. Og som en følge av den samme plassbyggingen vil det naturlig bygges opp et behov for reservedeler som selskapet har et svært bevisst forhold til:

-Våre leveranser er ikke ferdig når det ferdig byggede anlegget er oppe og går. Det er på en måte bare begynnelsen på et kundeforhold. Fordi vi har en svært streng policy om 100% leveransetilfredshet hver eneste gang, er det samspillet mellom plassbygging, service, vedlikehold og reservedeler som er avgjørende. Det betyr at vi stadig bygger ut vår kundeportefølje totalt sett, og sammen med den nevnte bevisste investeringspolitikken, bidrar det til at vi vokser. Og av og til blir det som sagt naturlig at vi kjøper opp andre bedrifter: Hvis forholdene ligger til rette for det, er det akkurat det som skjer. Det er både spennende og trygt å ha eiere som sikrer oss muligheter til å utvikle firmaet videre, og som samtidig har økonomiske muskler til å sikre at det blir praktisk gjennomførlig, understreker Brekke.

av Jørn Wad