Norsk Kjøleteknisk Forening

Publisert 11.04.24, av Jørn Wad.

Det var rekruttering og nordisk samarbeid i tillegg til kuldetekniske spørsmål som sto i fokus under første dag av Kuldemøtet 2024 på Gardermoen. Det ble et arrangement fylt av nordisk forbrødring, men også sterk fokus på kvinneandel i yrket og rekruttering. Svenskene leder an med Nordens høyeste kvinneandel, men Norge har en erklært målsetting om å følge etter.

Nestleder Silje Smitt var en bestemt ordstyrer da nordisk samarbeide sto på agendaen.

Nestleder Silje Smitt fra NKF ledet med sikker hånd debattantene gjennom flere sentrale temaer på tiden som var satt av til debatt. Etter at hver av de nordiske foreningene hadde gitt de rundt 400 fremmøtte et lite inntrykk av hva man jobber med i de forskjellige landene, og hva som er utfordringene. Fra dansk hold ble det nevnt at man for så vidt er ganske fornøyd med utviklingen hva rekruttering angår, men at det likevel er et behov for en dobling av utdanningskapasiteten. Og konkurransen er beinhard.

Islendinger og finner fulgte tett på med beretninger om foreninger som jobber bra, men felles for dem alle var at de i siste strofe av hvert fremført “vers” av sangen om kuldebransjen i Norden stemte i det samme, nemlig: Men vi trenger flere folk. Og fra Danmark fikk forsamlingen høre hva som er en av utfordringene: Vi må gjøre oss interessante for ungdommen, og når det er vindkraft som får alle pengene bevilget fra politikerne, blir det også lett dem om vinner i kampen om ungdommen.

Roger Karstensen fra Kvadraturen videregående skole hadde med seg to ungdommer som fortalte litt om hvordan de oppfatter kuldefaget.

Kulvent

En trøst får det da være at Thomas Bergersen fra bransjens eget opplæringskontor Kulvent kunne fortelle om en formidabel vekst i aktiviteten fra i fjor: Fra 30 lærlinger ved forrige “rapporteringspunkt”, nemlig fjorårets Kuldemøte i Trondheim til dagens 85. Og han var ikke snauere enn at han la opp til en forventning om 100 lærlinger ved neste korsvei.

Med seg hadde han også lærer ved Kvadraturen videregående skole Roger Karstensen og to av hans ungdommer, som kunne fortelle om god vekst og spennende interesse fra lokale bedrifter. De var likevel tydelige på at det nettopp er viktig at bedriftene slutter opp om arbeidet videre, for det er et faktum at man over hele landet har behov for flere lærebedrifter.

Ungdommene på sin side sa at det som hadde inspirert dem til å søke seg til kuldefaget, var at de hadde hatt besøk på skolen av folk som fortalte dem om hva dette går ut på, hvilke muligheter man har, og hvilken fremtid faget byr på. Så det er viktig at man er synlige for ungdom, var deres oppfordring.