Norsk Kjøleteknisk Forening

Her har vi alt vi trenger for å kjøre kandidatene gjennom en realistisk prøve, sier Jonas Nilsen.

-Det er klart at den nye prøvestasjonen gjør det enklere og ikke minst mer tidsriktig å gå opp til fagprøven. Vi er svært stolte av den nye stasjonen, og også veldig takknemlige overfor alle som har bidratt til at det kunne bli mulig.

Jonas Nilsen ved Opplæringskontoret for elektrofag i Østfold tar entusiastisk i mot en tidlig sommerettermiddag, og stiller mer enn gjerne opp for en omvisning. Han forteller om engasjement, pågangsmot og høyt faglig nivå. Selv har han ikke vært ansatt her så mange månedene, men han har allerede latt seg imponere over mulighetene ungdommene får.


Godt innkjørt

-Har dere fått se hvordan stasjonen virker i praksis?

-Jada, det har vi skjønner du. Vi har hatt 6 kandidater oppe nå i juni, og alle har vært superfornøyd med fasilitetene. Nå er det jo ikke slik at alle er garantert gode eksamensresultater selv om utstyr og omgivelser er helt på topp, men forholdene er i alle fall like for alle, og det er et betydelig step opp i forhold til det vi hadde tidligere, understreker han.

Mye skal være riktig for at kuldeteknikerne skal bestå prøven.

-Hvorfor er det så viktig å ha en topp moderne prøvestasjon?

-Det sier seg nesten selv, holdt jeg på å si: Jo bedre og mer oppdatert prøvestasjon vi har, desto tryggere og mer sikker sertifisering kan vi gjennomføre. Her får kandidatene virkelig prøvd kunnskapene sine, og vi ser stor forskjell på dem som virkelig er gode, og dem som trenger å bli litt flinkere på enkelte områder før de kan få sin sertifisering. Det at forholdene er helt like for alle, gir en trygghet for et rettferdig bedømmingssystem, forklarer han.

Stort senter

Opplæringskontoret for elektrofag i Østfold er et senter som spenner veldig vidt. Her kan kandidater som skal opp til fagprøve innen fagene elektro, tavlemontør, telecom, flyfag, heismontør, låsesmed, kuldeteknikk og automasjon finne gode og solide prøvestasjoner. 

-Hvor mange kuldeteknikere regner dere med vil gå opp til prøve her hos dere hvert år? 

-Vi har forutsatt at det dreier seg om rundt en 10-12 stykker, men dette kan komme til å øke noe. Det kommer allerede en del tilreisende per i dag, og som sagt er dette en moderne og godt utstyrt prøvestasjon, så det kan hende vi vil oppleve et ekstra tilsig når folk får kjennskap til at vi finnes.

Nå har vi endelig fått en topp moderne prøvestasjon, og den er det nok mange som misunner oss, tror Jonas Nilsen ved Opplæringskontoret for elektrofag i Østfold.

-Men dette er ikke bare en ren prøvestasjon?

-Nei bevares, vi har en høy aktivitet her hos oss. Både når det gjelder oppfølgingsrutiner under utdannelsen, kurs og organisering av eksterne forelesere bidrar vi på flere måter under utdanningsløpet. Det betyr at vi etterhvert kjenner kandidatene ganske godt, og gjennom samlinger her hos oss, blir de også kjent med hverandre. Det er positivt for hele bransjen, mener Jonas Nilsen. Kursene varer som regel flere dager, og da får studentene god anledning til å samles også litt sosialt, smiler han.

Oppfølging

-Hva skjer ellers under selve utdannelsesløpet?

-Vår oppgave som opplæringskontor er jo å forsikre oss om at lærlingene har en solid og gjennomtenkt opplæring fra a til å. For eksempel skal vi ha kopi av lærlingenes arbeidskontrakter, og det følger vi opp hele tiden. Det er viktig at hver enkelt er sikret en så god opplæring at det er overveiende sannsynlig at vedkommende vil stå på fagprøven, og få gode karakterer. Utdanningen skal være faglig forsvarlig, og vi følger opp både bedrifter og lærlinger hele tiden for å forsikre oss om at det skjer.

-Så dersom kandidatene stryker til fagprøven, så er det også et nederlag for dere?

-Vel, en fagprøve er det kandidaten som skal igjennom, og det er hans eller hennes kunnskap som skal testes ut. Men samtidig vil jeg jo si at det er både oss her ved opplæringskontoret og bedriftene som lærlingene jobber i som har et felles ansvar for at opplæringen skal være god nok. Og dersom kandidaten stryker, er dette noe vi går inn i og ser nærmere på. Vi må sikre at alle blir godt ivaretatt, samtidig som det også skal settes krav til kandidatene. De kan ikke satse på å «surfe igjennom» på en enkel måte. De skal kunne det som trengs for å få sin sertifisering, og kan de ikke det, stryker de ganske enkelt. Så det er den enkeltes ansvar, helt klart. Likevel vil jeg jo tenke at selv om hver enkelt lærling er unik, og forholdet mellom bedrift og lærling er spesielt, så bør vi hver eneste gang noe slikt skjer, forsøke å lære av det. Det er overhode ikke hyggelig å stryke, det forstår jeg godt. Det er ingen god opplevelse for oss andre som er involvert heller. Så da gjelder det at vi alle lærer av det, og forsøker å bidra hver på vårt vis til at kandidaten har nok kunnskap til å bestå prøven ved neste forsøk, slår han fast.

av Jørn Wad