Norsk Kjøleteknisk Forening

– Jeg er jo veldig usikker på hva dette dreier seg om enda, men jeg gleder meg veldig. Det er spennende å skulle sitte i styret for Norsk Kjøleteknisk Forening. Jeg håper jeg kan bidra med mine perspektiver og ideer, og dessuten tror jeg at jeg kommer til å lære mye.

Henriette Kristiansen jobber til daglig som seniorkonsulent hos Norconsult.

Jeg er jo veldig usikker på hva dette dreier seg om enda, men jeg gleder meg veldig. Det er spennende å skulle sitte i styret for Norsk Kjøleteknisk Forening. Jeg håper jeg kan bidra med mine perspektiver og ideer, og dessuten tror jeg at jeg kommer til å lære mye.

Hun ble klappet inn i styret. Henriette Kristiansen er seniorkonsulent hos Norconsult, og har prosjektert flere termiske energianlegg, som både skal sørge for kjøling og oppvarming. Men nå har hun gått inn i en helt ny rolle – en funksjon hun var virkelig ønsket til å fylle, noe applausen også ga uttrykk for da hun ble valgt.

Hun ble klappet inn i styret. Henriette Kristiansen er seniorkonsulent hos Norconsult, og har prosjektert flere termiske energianlegg, som både skal sørge for kjøling og oppvarming. Men nå har hun gått inn i en helt ny rolle – en funksjon hun var virkelig ønsket til å fylle, noe applausen også ga uttrykk for da hun ble valgt.

Tettere på

-Hvilke forventninger har du selv til å være styremedlem?

-Som sagt innledningsvis, er jeg litt usikker på hva dette vil bringe, annet enn at jeg er sikker på å lære mye, og at jeg virkelig ønsker å bidra. Jeg ser for meg at man kommer tettere på utviklingen på denne måten. Man er nærmere der ting virkelig utvikles, om man kan si det slik. Det skjer jo utrolig mye innenfor kuldemedier om dagen, og vi er på full fart vekk fra gammeldagse løsninger og over i en spennende verden. En verden av muligheter, og ikke minst en verden der vi også kan bidra til det grønne skiftet. Det har jeg stor sans for, og vil gjerne være med på å bidra til at det skjer. Vi bør alle bli mer opptatt av miljøaspektet av det vi gjør, og se etter positive og nye valg heller enn å være låst i gamle tankemåter, sier hun ettertenksomt. Naturlige kuldemedier er jo ikke ny teknologi/nye løsninger., men de er av miljøhensyn er å foretrekke så langt det er mulig, da det har vist seg at syntetiske kuldemedier forårsaker skade på ozonlaget og bidrar til global oppvarming.

Jobben foreningen gjør med å samle bransjen, og bidra til kunnskapsutveksling og en mer bærekraftig utvikling, er en viktig grunn til å la seg velge til styret, sier Henriette Kristiansen

Tekniske anlegg

Henriette Kristiansen er altså seniorkonsulent hos Norconsult, og jobber til daglig med å prosjektere tekniske anlegg av forskjellige slag.

-Kan du nevne noen eksempler på anlegg du har prosjektert?

-Jeg har blant annet jobbet mye med kunstisbaner, dampsystemer og ellers alt som kommer som oppdrag til meg. Jeg har en ganske variert hverdag, hvor jeg også arbeider med optimalisering og oppfølging av termiske anlegg,

Men det som virkelig trigger engasjementet mitt, er energi og miljø. Her er det så utrolig mye ugjort, og det kjennes godt å kunne bidra på dette feltet. 

-Hvordan skal man få på plass gode løsninger i fremtiden?

-Det gjøres allerede mye bra arbeide på klima- og miljøområdet her i landet. Men dette handler i grunnen om engasjement. Du må være villig til å utvikle deg. Det er både bra for business, og ikke minst for samfunnet. Man leter etter nye og enda bedre måter å gjøre ting på, og det må skje som en konsekvens av innovasjon og utvikling. Det blir ikke nytenking om man står fast i de samme gamle arbeidsmetodene, understreker hun,

Seniorkonsulent

-Når man hører uttrykket seniorkonsulent, forventer man kanskje noen som er litt eldre enn du er?

-Haha, neida, man trenger overhode ikke å være så gammel for å få den tittelen. Det handler om kompetanse – altså hva du kan innen ditt felt – ikke om alderen din. Men jeg har lyst til å si, spesielt når vi nå går inn i det som forhåpentligvis er slutten på koronapandemien, at det er viktig å hente impulser utenfra også. Man trenger virkelig å få innspill utenfra. Man blir aldri utlært i dette yrket, og det synes jeg er helt perfekt. Jeg ønsker meg stadig nye utfordringer – og får det. Så jeg håper at dette blir enda en anledning til å lære – og få impulser. Det er jo kundene våre vi er til for, men de blir stadig dyktigere som innkjøpere, og setter krav du innimellom ikke har dybdekunnskap om i utgangspunktet. Men det synes jeg er helt topp, for da gjelder det å aktivt gå ut og søke den tilleggsinformasjon man eventuelt mangler, og løse de oppgavene som kundene trenger hjelp til.

-Er dette et yrke som er spesielt egnet for menn – eller kanskje til og med for kvinner? 

-Jeg tror faktisk at dette er et utrolig likestillet yrke. Oppgavene er mangesidige og varierte, og jeg kan virkelig varmt anbefale alle jenter som lurer på om de skal velge en jobb innen kuldebransjen, å løpe og søke. Ikke bare får du en spennende jobb med gode kolleger, men du kan hele tiden utvikle deg og gå videre. Selv endte jeg opp med en ingeniørutdannelse, og det har jeg aldri angret på. Men vær nøye med å gjøre dine egne valg: Ikke velg yrke fordi noen du kjenner gjør det, eller du blir «dyttet» i en spesiell retning. Gjør dine valg fordi dette er noe du VIL, så kan du alltid utvikle deg videre, fordi mulighetene er så mange når du velger et teknisk yrke/yrkesfag. Og jeg gleder meg til å jobbe i styret, for jobben foreningen gjør med å samle bransjen, lage en arena for kunnskaps-utveksling og bidra til en bærekraftig utvikling er svært viktig, smiler hun. 

av Jørn Wad