Norsk Kjøleteknisk Forening

Jørn Wad

Endelig! Her kommer bransjens eget digitale fagblad, med reportasjer, nyheter og spennende forskningsstoff.

Vi tar mål av oss til å lage et digitalt fagblad som fortløpende oppdateres med bransjerelaterte saker som vi håper skal inspirere, engasjere og av og til også skape debatt.

Kuldebransjen er i en rivende utvikling, og naturlige kuldemedier overtar like raskt som nye måter å levere kjøling og temperaturkontroll på blir skapt i stadig nye anlegg kloden rundt. Norge er kjent for å ha et faglig miljø i verdensklasse, og derfor er det naturlig at miljøet rundt NTNU og andre undervisningsinstitusjoner vil stå i fokus.

Det vil også rekruttering, for nå vet vel de fleste at kuldebransjen har fått sitt helt egne opplæringskontor KULVENT i Brumunddal, og derfor ligger alt til rette for en enda bedre rekruttering fremover. At jentene har fått sin selvfølgelige plass i kuldebransjen er neppe noen nyhet, men at det er plass til mange fler, vil heller ikke overraske mange. Derfor kommer vi også til å ha fokus på noen av dem som velger vår spennende bransje, og vi håper at vi skal løfte fram interessante artikler også om dette.

Styret i NKF har knyttet til seg Jørn Wad, som er det tidligere fagbladet «Kulde og varmepumper!s flerårige redaktør. Han vil følge opp den tradisjonen som NKF`s styre har lagt opp til, nemlig å fremme kuldebransjens interesser gjennom utvikling og nyskapning. I tillegg arrangerer som kjent NKF et årlig Kuldemøte: I år skal det være på Gardermoen, og ha fokus på det nordiske samarbeidet. Dette er et samarbeide som har utviklet seg gradvis de senere årene, og som vil få sin foreløpige kulminasjon under årets samling i april.

Vi er også opptatt av å kommunisere med bransjen direkte, og Teknisk Råd, som også kommer til å fungere som redaksjonsråd fremover, vil mer enn gjerne ta imot tips, innspill og ikke minst idéer til mulige artikler her i bransjens nye fagblad.

Styret i NKF har lenge arbeidet for å skape en digital kanal for foreningen og dermed bransjen, og er derfor ekstra fornøyd med å kunne lansere dette nye fagbladet, sier lederen i NKF, Armin Hafner i en kommentar:

-Det er på tide å ta et skritt inn i fremtiden, slik at vi ikke bare teknisk og bransjemessig, men også i måten vi kommuniserer på befinner oss i 2024. Vi ser virkelig frem til at vårt fagblad skal bli en integrert del av bransjens daglige liv, og vi i styret er svært optimistiske i så måte. Det er naturlig at både styret og ikke minst teknisk råd skal bidra til det. Men samtidig vil jeg understreke at det er opp til bransjen selv hvordan satsingen på det nye digitale fagbladet skal være, og jeg vil også minne om at det er her i bransjens eget fagblad at det nok vil lønne seg mest å avertere sine tjenester. For vi er en liten bransje som har store muligheter, og jeg tenker at det blir viktigere enn noensinne at vi handler sammen, og at vi gjør det mens vi har ett eneste mål for øyet: Nemlig at vi skal bidra til å utvikle bransjen og spesielt våre medlemmer videre. Det skal vi gjøre hver på vår måte, men samlet sett skal vi alle gjøre vårt til at vi løfter oss.

Det var på tide å foreta et kvantesprang inn i fremtiden, og styret i NKF har sett dette, og gjort de nødvendige grepene for å få det til. Hvordan den fortsatte utviklingen skal skje, er opp til alle dere som møtes på NKM nå i april – og alle dere som gjerne skulle ha vært der. Vi er i den samme bransjen, og de fleste av oss er i større og mindre grad avhengig av hverandre. Men sikkert er det i alle fall at vi nå har åpnet nye muligheter: Velkommen til vårt nye digitale fagblad i NKF!