Norsk Kjøleteknisk Forening

-Vi har vokst raskt de 4 årene vi har vært i drift, men vekst er ikke noe mål i seg selv. Vi skal ta vare på det gode vi er, og da kan vi ikke styre mot stadig mer, stadig større omsetning. Likevel må det jo sies at vi er veldig fornøyd med å ha blitt tatt godt imot i markedet.

Lars Vidar Løfshus er eier og daglig leder hos Vestfold Kjøl og Frys AS i Stokke utenfor Tønsberg. Nå har de nylig flyttet inn i nye og temmelig røslige lokaler, så spørsmålet om vekst ligger nært. Men det er mest tilfeldigheter som gjør at lokalene ble så store som de er blitt. Imidlertid passer de oss som hånd i hanske, og da har vi litt å vokse i også.

-Om noen år er jeg ganske sikker på at vi kommer til å ha bruk for dem. Og de er jo ganske nye, så her kan vi være en god stund, sier han ettertenksomt.

Vi har stor bredde i arbeidsstokken, og kan ta utfordringer på strak arm, sier Lars Vidar Løfshus, som er eier og daglig leder hos Vestfold Kjøl og Frys AS.

Anbud

-Det meste av oppdragene dere konkurrerer om, går på anbud. Hva synes du om det?

Vi har god plass foreløpig, men det er viktig å holde god orden, ellers mister man fort oversikten, filosoferer Lars Vidar Løfshus her.

-I teorien skal jo det være veldig rettferdig, fordi ingen skal vite om hva andre kommer fram til. I praksis er jeg ikke like sikker på at det faktisk blir slik. Jeg påstår ikke at noen har fordeler av det systemet, men man kan tenke sitt noen ganger. Jeg ønsker meg kanskje et mer rettferdig system –om det er mulig i praksis da.

-Men dere har gjort det bra tross beinhard konkurranse?

-Ja, vi har gode systemer for leveranser, men det viktigste er den bredden i kompetanse vi har greid å samle i dette selskapet. Det har lagt grunnlaget for at vi har et stadig voksende antall faste kunder som stoler på oss, og som kjenner oss.

-Og slikt gir godt omdømme?

-Ja, det gjør jo det – håper vi. Dessuten merker vi det litt også, for det er stadig flere henvendelser. Prosjekter å regne på, utfordringer som skal løses, og så videre.

Vekst 

-Du var inne på at dere ikke ser vekst som noe mål i seg selv, men likevel har dere vokst ganske betydelig i det siste. Når tipper dere 100 ansatte?

-Nei, nei….Han ler, og vifter avvergende med hendene: Han ønsker ikke dette. 

-Det har ingen hensikt hverken forretningsmessig eller på annen måte å bli altfor store. Nå er vi 11 ansatte, og har allerede måttet ansette en person som skal gjøre deler av administrasjonsarbeidet i tillegg til meg selv. Og etterhvert som man vokser, vokser også behovet for administrasjon. Så må du ha flere prosjekter for å betale for flere ansatte, og så har du det gående. Men jeg kjenner nok at vi kommer til å bli noen flere etterhvert likevel, kalkulerer han.

Velkommen til nye lokaler, frister Lars Vidar Løfshus i Vestfold Kjøl og Frys AS.

Selskapet har spesialisert seg på CO2 og isvann, men har bred kompetanse, og har valgt å knytte til seg medarbeidere nettopp med dette for øye: Å kunne gi et solid og godt tilbud til alle, uansett hva oppdragsgiveren måtte ønske. I forbindelse med flyttingen skiftet de også navn fra Rørbemanneren AS til Vestfold Kjøl og Frys AS, som de synes er et mer dekkende navn enn det gamle.

-Vi samarbeider en del med Kelvin, og det er vi godt fornøyde med. Håper de også er det, for det ligger til rette for at vi kan utvikle oss videre sammen, og akkurat videreutvikling satser vi mye på.

Sertifiseringer 

-Vi er ønsker å bli PED-godkjent, og jobber med det. Men vi er Fgass sertifisert og er også godkjent opplæringsbedrift. Dessuten har vi alle sertifikater som trengs i denne bransjen, så jeg føler at vi står godt rustet for fremtiden, sier han, og teller på fingrene: Vi har sertifiserte sveisere, hardlodding,brannfarlige medier og mye annet. Så ser det ut til at han kommer på noe:

Vi satser veldig på videreutvikling og kompetanse inhouse, så to av våre ansatte kommer til å bli voksenlærlinger nå. Dermed hever vi kompetansen ytterligere, og knytter medarbeiderne tettere til oss. Det er viktig, for det er jo mangel på fagfolk i bransjen, og det kommer til å bli kamp om kvalifiserte folk, tror Løfshus.

-Hvor stor er omsetningen hos dere?

-Det er ikke helt enkelt å svare på, fordi den har endret seg hele tiden. Men med 7-9 ansatte i fjor endte vi på rundt 12 millioner i omsetning. Så har vi blitt litt flere, men vi regner med at vi skal kunne greie å gå i pluss i år, for det er god ordretilgang, så vi regner med å kunne komme opp i 20 millioner kroner før året er omme.

-Skulle ikke det tilsi at dere må øke bemanningen ytterligere?

-Vi utvider såklart når vi må. Og det er litt kundestyrt akkurat det, for når kundene gjerne vil ha oss, føler vi jo ikke at de skal avvises. Men samtidig er det viktig, dette vi innledet med: Vekst er ikke noe mål i seg selv, for vi må ikke ende opp med å bli en bedrift som bare «måker» jobbene unna. Alle kundene skal vite at det er OSS de har hyret inn for jobben, og vi skal sette vårt preg på leveransen, slik at man flere år seinere skal kunne gjenkjenne håndverket vårt, og vite hvem det er som har montert utstyr. I alle fall skal bransjefolk kunne gjenkjenne det, smiler han litt drømmende til slutt.

av Jørn Wad