Norsk Kjøleteknisk Forening

Klar til innsats: Her er vi, klare til å løse oppdragene kundene betror oss, sier (f.v.) Jørgen Skrikestad, Trond Paulsen og Erik Hoksrød.

-Vi tenker nok kanskje annerledes enn mange kunder er vant til når det gjelder arbeidet med varmepumper. Men det er en del av en gjennomtenkt filosofi som svært mange setter pris på når de først venner seg til tenkemåten, nemlig at vi tar et større ansvar. Det gir kundene våre forutsigbarhet og trygghet i leveransen. Driftssikkerhet er et sentralt punkt.


De tre karene vi møter under tilbørlige smittetiltak hos Kelvin, er alle folk med lang fartstid i bransjen, og de begynner etterhvert å få lang erfaring innen selskapet også: Daglig leder Trond Paulsen var ansatt nummer 1, og har vært med siden 1997. Jørgen Skrikestad, som er avdelingsleder dagligvareprosjekter i Kelvin, har bred erfaring, bland annet fra Norild og Ahlsell. Nå har han allerede vært i Kelvin en årrekke. Tredjemann, som også er kjent for de fleste i bransjen, er Erik Hoksrød, som for tiden er nestleder i Norsk Kjøleteknisk Forening, og har gått «hele veien», fra lærling via 6 år som kjøletekniker i praktisk montasje, og et gjestespill hos Johnson Controls til han kom til Kelvin som ansatt nummer 6 eller 7. Derom strides de lærde noe.

Supert miljø

-Det kan se ut som om folk ikke slutter i dette firmaet, blir dere ikke kvitt dem?

-Hahaha, vi vil gjerne at folk blir lengst mulig, kommer det nærmest i kor fra karene. Saken er nemlig at de smykker seg med å ha et så godt arbeidsmiljø at ingen ser noen grunn til å flytte på seg:

-Det er jo ikke noe mål i seg selv at folk ikke skal flytte på seg, men ikke at de skal bli her for alltid heller, filosoferer Paulsen. Samtidig er det veldig positivt at folk ønsker å være hos oss, og det setter vi virkelig pris på. Det gir en stabilitet og trygghet overfor kundene som vi vet kundene liker, og det samme gjør vi. Nå har vi vært inne i en periode der vi har vokst en del, og nærmer oss «faretruende» 20 ansatte.

Vi ønsker å ta mer ansvar enn kundene våre er vant til, sier daglig leder Trond Paulsen i Kelvin.

-Så nå sikter dere mot de neste 20?

-Nei, vi har ingen definerte vekstmål, og ønsker helt klart ikke å bli størst i landet på noe. Vi har imidlertid over mange år vært heldige med at kundene våre gir oss stadig mer å gjøre. Selskapet er dessuten inne i en veldig fin periode nå, fordi vi har funnet en god balanse i arbeidsstokken, når det gjelder mix av ansatte både aldersmessig, kompetansemessig og når det gjelder personligheter. Viktig at man ikke ansetter «kopier av seg selv», for vi trenger dynamikken som skapes ved litt ulike mennesketyper, smiler han.

Samarbeide 

-Vi jobber allerede på en litt spesiell måte i forhold til kuldeentreprenørene landet rundt, bryter Hoksrød inn: Når vi gjennomfører et prosjekt, samarbeider vi alltid med lokale kuldemontører. Og vi setter ingen krav til at de kun skal samarbeide med oss. Det er et faktum at dersom du driver et kuldefirma på Sortland eller i Hokksund, så må du ta de oppdragene som finnes. Dersom vi ikke får oppdraget, spiller det jo ingen rolle for oss hvem som utfører montasjen.

-En større frihet for kjølefirmaene dere samarbeider med altså?

-Ja, det kan du gjerne si. Vi er opptatt av at også de skal kjenne seg trygge på oss som leverandør, og på at de kan ha et åpent samarbeidsforhold. Vårt største felt er avgjort dagligvare, og vi samarbeider med flere av kjedene. Akkurat nå opplever vi en sterk vekst innenfor varmepumper med CO2, propan og isobutan, samt at vi satser mer på industrielle kuldeanlegg.


Service og vedlikehold 

-Dere jobber med prosjektering og leveranser av nøkkelferdige anlegg?

-Ja, men vi gir ikke fra oss nøkkelen, smiler Skrikestad, og forklarer med en gang hva han mener med det:

-Det er slik at vi har service og vedlikehold på alle anlegg vi leverer – iallfall for en stund etter leveransen. Det er bedre for kunden, fordi vi som har levert anleggene, naturlig nok har en bedre forutsetning for å gjøre dette enn dem som ikke har vært involvert i leveransen. Energioppfølging blir for eksempel stadig viktigere, og spesielt i litt eldre anlegg kan det være sterkt påkrevet. Men vi ønsker som vi var inne på rent innledningsvis å ta et enda større ansvar enn kundene er vant til, og faktisk tilby at vi tar over hele driften av anleggene. Dermed kan vi sikre kundene en problemfri hverdag, de lokale kjølemontørene fortløpende oppdrag og oss som leverandør en trygghet for at utstyret vi leverer blir vedlikeholdt på riktig måte, og at eventuell service blir utført som den skal. 

-Det hørtes særdeles uproblematisk ut?

-Joda, det er en skikkelig win-win for alle, mener vi. Men det er ikke HELT uproblematisk å få det til, spesielt ikke i offentlig sektor. Innkjøpsreglene gjør at man ikke uten videre kan inngå slike avtaler, og vi er kjent med at mange innkjøpere klør seg litt i hodet i forhold til dette. Saken er at kommunene hadde kunnet spare store beløp på denne ordningen, men slik regelverket er utformet, er det mange som kvier seg litt.

-Den gamle forskjellen på driftsbudsjett og investeringsbudsjett?

-Ja, det også. Men først og fremst regelverket, som jo er et generelt regelverk, og ikke tilpasset slike anlegg som det er snakk om her, sier han litt ettertenksomt.

CO2

-Dere har spesialisert dere på CO2-anlegg. Har dere også kompetanse på andre løsninger?

-Ja til begge spørsmål, smiler Hoksrød. Han er tydelig på at naturlige kjølemidler er fremtiden, og at dette har vært hverdagen for Kelvin i mange år allerede. Selskapet eies for øvrig med 60% av Wica Cold AB og 40% av 5 ansatte. Omsetningen ligger på rundt 250 millioner kroner, og man regner med en viss vekst fremover, sier karene litt hemmelighetsfullt. Når det gjelder markedsføring, gjør de lite av dette, fordi det «selger på det forrige prosjektet», som de sier.

-Så det blir å svare på telefonen i stedet for å ringe rundt å skaffe dem?

-Litt sånn er det nok, medgir Hoksrød tankefullt. Men samtidig er han opptatt av at de er et innovativt selskap, som liker å drive ting videre, utvikle stadig bedre prosjekter, og samtidig utvide sin kompetanse. Dessuten har Kelvin et tett forhold til utdanningsmiljøene i Norge. 

-Dere vil holde kompetansen i firmaet?

-Vel, litt av det, men også sammen med våre samarbeidspartnere. Det er forresten et poeng at vi KUN handler med norske selskaper. Og vi er bevisste på at vi ikke henter inn arbeidskraft fra utlandet for å høste en eventuell økonomisk gevinst, understreker han. 

-Vi kjøper alle utførende tjenester fra lokale entreprenører med fokus på langsiktighet og gjensidig glede. 

Det nikkes bekreftende rundt bordet.