Norsk Kjøleteknisk Forening

Kjære besøkende,

Vi ønsker å informere deg om at vi jobber med å implementere muligheten for å annonsere jobbannonser på vårhjemmeside. Vi jobber aktivt med å innføre denne funksjonaliteten i nær fremtid.

Dersom du er interessert i å annonsere en jobb, eller annonsere generelt på hjemmesiden, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår redaksjon. Vi vil gjerne hjelpe deg med å finne den beste måten å nå ut til vårt publikum og finne de rette kandidatene for din stilling.

Takk for din forståelse og tålmodighet. Vi ser frem til å kunne tilby denne tjenesten så snart som mulig!

Med vennlig hilsen,

Fagbladredaksjon

Redaktør:  Jørn Wad 
Kontakt:    fagredaktor@nkf-norge.no, +47 913 676 67