Forfatterarkiv: systemforvalter

Norsk Kjøleteknisk Møte 2023

Norsk Kjøleteknisk Møte 2023

Rombestilling innen 27. februar 2023:

Rombestilling gjøres ved å sende en mail til groups.cl.trondheim@choice.no og oppgi bestillingskode 22491.

Oppgi navn, telefonnummer, dato for opphold samt et kortnummer + utløpsdato som garanti for rommet. Kortinfo kan evt ringes inn til hotellet etter bestilling, på tlf. 73 92 55 00.

Frist for bestilling av rom er 27. februar 2023. Etter denne dato vil romblokken frigis til hotellet og det vil trolig ikke være mulig å få rom på hotellet.

Påmelding til Norsk Kjøleteknisk Møte gjøres her. Programmet blir publisert så snart det er ferdig.

Påmelding til workshop i CO2 teknologi – tekniske systemer, utfordringer og løsninger  22. mars.

 

Tid og sted for Norsk Kjøleteknisk Møte

2008, Stavanger 2009, Ålesund 2010, Oslo 2011, Trondheim  2012, Bodø 2013, Oslo 2014, Tønsberg 2015, Bergen 2016, Kristiansand 2017, Trondheim 2018, Oslo 2019, Stavanger 2020, Trondheim 2021, Oslo 2022, Tromsø 2023, Trondheim 2024, Oslo     Les mer

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening