Forfatterarkiv: systemforvalter

Tid og sted for Norsk Kjøleteknisk Møte

2008, Stavanger 2009, Ålesund 2010, Oslo 2011, Trondheim  2012, Bodø 2013, Oslo 2014, Tønsberg 2015, Bergen 2016, Kristiansand 2017, Trondheim 2018, Oslo 2019, Stavanger 2020, Trondheim 2021, Oslo 2022, Tromsø 2023, Trondheim 2024, Oslo     Les mer

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening