Arkiv artikler

Kveldsmøte 15. februar

Reduksjon av CO2-utslipp i kjølekjeden for mat – seneste resultater fra EU-prosjektet ENOUGH.
Digitalt og fysisk oppmøte, 15. Februar,17.00 til 18.30, Munkedamsveien 15.

Les mer og meld deg på her.

Bli med på prosjektlederkurs Brannfarlige kuldemedier

NKF ønsker å bidra til videreutdanning av sine medlemmer.
Istedenfor å utvikle eget kurs har styre bestemt at våre medlemmer skal få tilskudd ved å delta på NOVAPs Prosjektlederkurs Brannfarlige kuldemedier.
Meld deg på: prosjektlederkurs-brannfarlige-kuldemedier

NKF støtter din deltagelse med 3000 kr.
Ved påmelding må du registrere deg som «NKF-medlem» i kommentarfeltet.

Minneord om Hans T Haukås

Hans T Haukås døde 2.oktober. En bauta i kuldebransjen har gått bort. Til tross for en lengre periode med alvorlig sykdom var bortgangen uventet.

Etter utdannelse som sivilingeniør på maskinlinjen ble Hans ansatt på ”Institutt for Kjøleteknikk” ved NTH, på den tiden et av verdens ledende forskningsmiljø innen kuldeteknikk. Her tok han doktorgrad innen varmeovergang ved tofase strømning, et meget krevende fagområde. På dette området ble Hans en ressursperson, godt kjent i inn- og utland.

I sin periode som ansatt ved instituttet gjorde Hans en meget solid innsats, ikke bare innen sitt spesialfelt. Studentene satte stor pris på hans forelesninger, alltid godt forberedt og godt pedagogisk fremført, og ikke minst all velvilje og hjelp han utviste overfor studentene i forbindelse med prosjekt og diplomarbeid.

Hans ble en av instituttets mest etterspurte foredragsholdere. Utallige foredrag, presentasjoner og publikasjoner er fremført i inn- og utland.

I begynnelsen av nittiårene valgte Hans å starte din egen rådgivervirksomhet, men han fortsatte å ha nær tilknytning til instituttet både som foreleser, veileder og sensor.

Oppdragene ble mange. Gjennom sin store kunnskap og tekniske forståelse har han hjulpet mange med å få løst sine kuldetekniske problemer.

Kuldebransjen har de siste 20-25 årene hatt store utfordringer på grunn av mange kuldemediers negative miljøpåvirkning. I dette arbeidet gjorde Hans en bemerkelsesverdig innsats for vår bransje, og ikke minst var han en meget viktig ressurs for miljømyndighetene.

Hans unike kunnskap og gode formidlingsevne har alle i NKF hatt stor nytte av. Vi har ikke lengre oversikt over alle de foredrag, publikasjoner og andre bidrag han har gjort for foreningen. Norsk Kulde- og Varmepumpenorm er Hans sitt verk. Den er bransjens nyttigste arbeidsverktøy. Den har Hans hele tiden videreutviklet og tilpasset etter de krav og bestemmelser som har utviklet seg. Hans ble kalt ”Kuldenormens far”, og med rette. Her har Hans gjort en jobb uten sidestykke.

Hans var selvfølgelig æresmedlem i NKF. Det ble han allerede for 20 år siden. Hans var alltid positiv til å bidra overfor NKF, også i perioder hvor sykdommen var tung å håndtere. For NKF gjorde Hans en formidabel innsats.

Hele kuldebransjen er berørt av Hans T Haukås sin bortgang. Savnet blir stort.

Nå må vi gå videre uten Hans, men alt han har gitt oss skal vi forsøke å ivareta og bygge videre, så godt vi kan.

Vi lyser fred over Hans T Haukås sitt gode minne.

Skrevet av Helge Lunde

En bauta i kuldebransjen har gått bort

Hans T Haukås døde 2.oktober. En bauta i kuldebransjen har gått bort. Til tross for en lengre periode med alvorlig sykdom var   bortgangen uventet.

Hans T Haukås sin kunnskap innen kuldeteknikken var enorm, og dette har han formidlet til bransjen gjennom uttallige foredrag og publikasjoner. Alle kjenner vi ”Kuldenormen” som Hans gjennom mange år bygget opp og oppdaterte.

Hans T Haukås var selvfølgelig æresmedlem i NKF. Foreningen og alle hans kuldevenner i inn- og utland er berørt av hans bortgang.

Hans T Haukås vil bli gravlagt 11.oktober klokken 12 i Strandebarm kirke.

NKF vil komme tilbake med nekrolog.

CO2 kompendium

Det er nå mulig å kjøpe kompendiet CO2 (R744) som kuldemedium.

Kr. 400,- for NKF medlem, kr. 800,- for øvrige.

 

Norsk Kulde- og Varmepumpenorm 2015

Kjære alle medlemmer i NKF.

2015 er et år hvor NKF har en medlemskampanje for å få vervet flere medlemmer.

Alle medlemmer i 2015 får tilsendt gratis Norsk Kulde- og Varmepumpenorm 2015, og alle som melder seg inn i foreningen i løpet av 2015 får tilsendt boka gratis.

Norsk Kulde og Varmepumpenorm 2015 er utarbeidet av Hans T. Haukås med bistand fra både styret og teknisk råd i NKF. Det har vært en stor oppgave som har krevd store ressurser.

En stor takk til alle som har bidratt.

NKF selger boka for kr. 800 til ikke medlem og kr. 500 til medlemmer.

Vi håper du blir fornøyd med Norsk Kulde- og Varmenorm 2015.

NKVN 2015