CO2 kurs basert på Kompendiet: CO2 (R744) som kuldemedie

NKF arrangerer 4 av disse kursene høsten 2017 i Oslo. Kursene varer fra kl. 0800-1600 med unntak av det ene kurset som vil bli holdt over 2 ettermiddager fra kl. 1500-2000.

Datoene du kan velge mellom er som følger:

19. september, 24-26. september, 10. oktober, 8. november Les mer

NKF kveldsmøte 31. august 2017 i Oslo

Større industrielle transkritiske CO2-anlegg Transkritiske (TC) CO2 anlegg er ikke lengre bare aktuelt for kommersielle kuldeanlegg. Den samme kjente teknologien blir nå benyttet i store industrielle prosjekter. Foredraget vil fokusere på erfaringer fra en 3,5 MW installasjon i Nederland med installasjon og driftsfordeler samt aspekter omkring installasjonskostnad, service og driftskostnader. Møtet vil bli streamet. Les mer

CO2 kompendium

Det er nå mulig å kjøpe kompendiet CO2 (R744) som kuldemedium. Kr. 400,- for NKF medlem, kr. 800,- for øvrige. Les mer

Norsk Kulde- og Varmepumpenorm 2015

Kjære alle medlemmer i NKF. 2015 er et år hvor NKF har en medlemskampanje for å få vervet flere medlemmer. Alle medlemmer i 2015 får tilsendt gratis Norsk Kulde- og Varmepumpenorm 2015, og alle som melder seg inn i foreningen i løpet av 2015 får tilsendt boka gratis. Norsk Kulde og Varmepumpenorm 2015 er utarbeidet… Les mer

Kuldenormen NS-EN 378 er oversatt til norsk

De viktigste foreningene i norsk kuldebransje NKF, NOVAP, VKE og VVS-Foreningen, står bak finansieringen og arbeidet med å få oversatt den europeiske «kuldenormen» NS-EN 378 «Kuldeanlegg og varmepumper» til norsk. Dette er en viktig standard for bransjen. Les mer

NS-EN378-2 og NS-EN378-3

Nå har Standard Norge NS-EN378-2 og NS-EN378-3 i norsk utgave til salgs. Del 2 koster kr. 810,- eks. mva. Del 3 koster kr. 532,- eks. mva. Les mer

Norsk kjøleteknisk møte

Norsk kjøleteknisk møte

En del av møtet ble videooverført og opptak fra foredrag om «Enova», «Miljøvdirektoratets presentasjon om F-gass regelverk» og «økodesigndirektivet»kan du se her Les mer

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening