Norsk Kjøleteknisk Møte 2017

Norsk Kjøleteknisk Møte 2017

CO2 kompendium

Det er nå mulig å kjøpe kompendiet CO2 (R744) som kuldemedium.

Gustav Lorentzens stipend

Gustav Lorentzens stipend

Kr. 10.000,- deles ut fra stipendet med søknadsfrist 01.05.17Les mer

Norsk Kulde- og Varmepumpenorm 2015

Kjære alle medlemmer i NKF. 2015 er et år hvor NKF har en medlemskampanje for å få vervet flere medlemmer. Alle medlemmer i 2015 får tilsendt gratis Norsk Kulde- og Varmepumpenorm 2015, og alle som melder seg inn i foreningen i løpet av 2015 får tilsendt boka gratis. Norsk Kulde og Varmepumpenorm 2015 er utarbeidetLes mer

Kuldenormen NS-EN 378 er oversatt til norsk

De viktigste foreningene i norsk kuldebransje NKF, NOVAP, VKE og VVS-Foreningen, står bak finansieringen og arbeidet med å få oversatt den europeiske «kuldenormen» NS-EN 378 «Kuldeanlegg og varmepumper» til norsk. Dette er en viktig standard for bransjen.Les mer

Årsrapport, Norsk Kjøleteknisk Forening

Årsrapport for Norsk Kjøleteknisk Forening er klar.Les mer

Link til presentasjon om Rn-Lib

Her finner du link til Trygve M Eikevik sin presentasjon om Rn-Lib som ble presentert på kveldsmøte den 13. mars 2014.

NS-EN378-2 og NS-EN378-3

Nå har Standard Norge NS-EN378-2 og NS-EN378-3 i norsk utgave til salgs. Del 2 koster kr. 810,- eks. mva. Del 3 koster kr. 532,- eks. mva.

Norsk kjøleteknisk møte

Norsk kjøleteknisk møte

En del av møtet ble videooverført og opptak fra foredrag om «Enova», «Miljøvdirektoratets presentasjon om F-gass regelverk» og «økodesigndirektivet»kan du se her

Norsk Kjøleteknisk Forening er på Facebook

Norsk Kjøleteknisk Forening er på Facebook

Visste du at NKF er på Facebok? Lik oss og få hele tiden de siste oppdateringene.Les mer

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening